Podmienky súťaže

Práva a povinnosti súťažiacich 

1. 11. ročník súťaže Fotografia očami detí (FOD) prebieha od novembra 2016 do júla 2017. Súťaží sa prostredníctvom internetovej stránky www.fod.sk. Po registrácii na webovej stránke súťaže FOD sa súťažiaci stáva účastníkom fotosúťaže a jeho registrácia sa vzťahuje na celú dobu trvania projektu Fotografia očami detí.

2. Súťaž je rozdelená do 7 kôl, t.j. každý mesiac = 1 súťažné kolo. Každé kolo sa začína vždy 1. dňom v mesiaci a končí v 29. deň tohto mesiaca. Výsledky každého kola (vyhodnotenie) budú zverejnené na wenbovej stránke súťaže v 15. deň nasledujúceho súťažného kola (mesiaca).

3. Zaslaním fotografie účastník fotosúťaže FOD vyhlasuje, že daná fotografia je jeho dielom a nikoho iného. Súťažiaci zároveň preberá zodpovednosť za originalitu diela (zaslanej súťažnej fotografie) a v prípade pochybností je pripravený znášať následky.

4. Do fotosúťaže FOD nebudú zaradené fotografie nízkej kvality, fotografie propagujúce pornografiu, alkohol, drogy, fašizmus, rasizmus a fotografie potláčajúce práva a slobodu iných národov a národností.

5. Zaslaním fotografie do súťaže FOD súťažiaci súhlasí s použitím fotografie na účely prezentácie súťaže Fotografia očami detí, výstavy a akcie FOD, so zobrazením súťažných fotografií na stránke FOD, na stránkach reklamných partnerov, médií (internetových, tlačových a/alebo audiovizuálnych) bez nároku na honorár a autorské práva.

6. Súťažiaci môže poslať do súťaže FOD (fotografia digitálnym fotoaparátom) max. 3 súťažné fotografie = 1 kolo (mesiac). Do doplnkovej súťaže (fotografia mobilným telefónom)je možné poslať 3 fotografie = 1 kolo (mesiac). Nie je možné zaregistrovať viackrát 1 osobu na rôzne iné mená a prezývky, skratky, atď. V prípade porušenia tohto pravidla (viacnásobnej registrácie jednej osoby)bude súťažiaci okamžite vyradený zo súťaže FOD, a to do konca aktuálneho súťažného ročníka súťaže FOD.

7. Parametre zaslanej fotografie do súťaže FOD:

a, zaslaná fotografia má veľkosť max. 2 MB,

b, fotografia nemôže byť nízkej kvality,

c, fotografia nesmie mať pohoršujúci charakter,

d, fotografia nemá urážať a znevažovať iných ľudí,

e, fotografia musí byť zaslaná so súhlasom zobrazených ľudí, príp. nezhody na seba preberá súťažiaci,

f, fotografia môže byť orezaná, retušovaná, upravená grafickým programom.

8. Organizátor súťaže FOD si vyhradzuje právo kedykoľvek fotografiu neprijať (podľa bodu d), ale aj bez udania dôvodu. Ceny pre súťažiacich nie sú právne vymáhateľné.

 

Spôsob hodnotenia súťaže 

Hlavná súťaž (fotografia digitálnym fotoaparátom)

Porota: každý mesiac (súťažné kolo)porotca vyberie 5 najlepších fotografií. Na základe rebríčka najlepších fotografií sa na stránke súťaže FOD každý mesiac zobrazujú celkovo tri najllepšie fotografie z daného súťažného kola (témy mesiaca). Fotografia s najvyšším počtom hlasov od porotcov postupuje do finálového kola súťaže FOD.

Odmeneným je (aj) autor súťažnej fotografie s najvyšším počtom hlasov na základe internetového hlasovania v daný mesiac/súťažné kolo.

Porota Rozumieme nadaným: Výber 3 súťažných fotografií, resp. víťazov, ktorí získavajú ceny venované celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným. Súťažné fotografie nepostupujú do finálového kola FOD.
 

Mobilná súťaž /fotografia mobilným telefónom/
Porota - redakcia unikátneho slovenského life-technologického mesačníka TechBox vyberie 1 fotografiu, ktorej autor sa stáva víťazom súťažného kola (mesiaca) súťaže FOD. 

 

Oceňovanie súťažiacich

Hlavná súťaž (fotografia digitálnym fotoaparátom)

Porota: 3 výhercovia určení porotou  - balíček cien v hodnote 20€ (knihy, DVD filmy, Mp3 prehrávač, ...)

Víťaz internetového hlasovania: 1 (kniha, DVD film, logická hračka)

Porota Rozumieme nadaným: 3 výhercovia - reklamné predmety sponzorov, darčeky

Po skončení 11. ročníka súťaže FOD sa vo finále vyhodnotia postupujúce fotografie (z každého súťažného kola 1 fotografia). Víťaz súťaže FOD - cena - poznávací/pobytový zájazd.

Mobilná súťaž (fotografia mobilným telefónom) 

1 súťažná fotografia - 1 autor súťažnej fotografie / 1 súťažné kolo (mesiac)

Víťaz súťažného kola získava predplatné časopisu TechBox (elektronické), po dobu 1 roka.
 

Sprievodné súťaže

Súčasťou aktivít celoslovenského projektu Fotografia očami detí sú rôzne sprievodné akcie: Vianočná súťaž, Novoročná súťaž, Valentínska súťaž, Mám rád knihy a viem čo s nimi, Výlety za "päťku", Moja škola, moja trieda, atď.

 

Podmienky účasti v súťaži FOD

Účasť žiakov v súťaži je dobrovoľná.

Súťažiaci je povinný: riadiť sa organizačným poriadkom súťaže, akceptovať rozhodnutia a pokyny organizátora súťaže, súťažiť v kategórii, ktorá zodpovedá jeho technickým možnostiam.

Súťažiaci má právo: vyžadovať od vyhlasovateľa súťaže, aby plnil vopred stanovené podmienky súťaže, byť oboznámený s výsledkami súťaže, odvolať sa proti rozhodnutiu o umiestnení v súťaži, a to písomne do 1 mesiaca po vyhodnotení príslušného ročníka súťaže.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžeš obrátiť na našu technickú podporu. Viac informácií najdeš v položke
KONTAKTY.
Predchádzajúce kolo
Moje mesto / Moja obec
01. jún - 30. jún 2017

Záštita projektu
10. ročník celoslovenskej internetovej fotosúťaže Fotografia očami detí sa koná pod záštitou celoslovenskej iniciatívy
Rozumieme nadaným

Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov

Spoluorganizátor
Prešovský samosprávny kraj

Sponzorovaný hosting od spoločnosti WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 1,40 ‎€ mesačne od WebSupport.sk
Copyright © 2008 – 2014 - Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov. Akékoľvek kopírovanie a sťahovanie zdrojového kódu je zakázané.
Powered by inActive System | Developed by Fineway Studios (Dark Insanity Style 12’) | Hosting od WebSupport.sk